Menu
Menu

Kristina Lindhe Mentorship

Stockholm Home Apply before: 2022-10-31

Om Kristina Lindhe mentorship

En företagare med lång, gedigen erfarenhet, VD, kreativ chef och grundare av Lexington Company, Kristina Lindhe, har alltid haft ett starkt engagemang för unga kvinnor och jämställdhet i näringslivet. Entreprenören fortsätter tillsammans med Lexington Company att främja och stödja kvinnor genom det nyligen lanserade Kristina Lindhe Mentorship.

”Det har alltid funnits drivna kvinnor med affärsidéer där ute, nu kanske mer än någonsin, och därför är det så viktigt att inspirera och uppmuntra kvinnor att tänka större, ta för sig och våga satsa. Att tro på sig själv och sin idé kan ibland vara en riktig utmaning och då kan tips och råd från en person med liknande erfarenhet vara guld värda. Jag tar tillfället i akt att stödja några av dessa kvinnor genom ett mentorskapsprogram, något jag själv hade önskat när jag startade”, säger Kristina Lindhe, grundare, vd, och kreativ chef, Lexington Company.

Vinnaren får ta del av Kristina Lindhes erfarenheter i form av ett mentorskap som fortlöper under ett års tid. Kristina kommer att vara tillgänglig att bolla idéer med, se över företagets affärsplan samt vara behjälplig gällande presentationer och offerter. Ytterligare erhåller vinnaren även ett utvecklingsbidrag för eget företagande och får lära sig om internationellt företagsklimat samt idéer kring uppstart av företag och nätverkande.

Vem kan söka?

Sökande måste:

 • vara en kvinnlig entreprenör inom valfri bransch
 • ha startat ett företag, registrerat hos bolagsverket i Sverige och driva den
 • ha fakturerat för minst 250.000 SEK i företaget
 • ha sunda finanser
 • vara ostraffad (bakgrundskontroll kan komma att göras)

Vad ska ansökan innehålla?

En framgångsrik ansökan inkluderar:

 • en affärsplan
 • bolagsnamnet samt organisationsnumret
 • ett personligt brev och CV
 • en motivering till hur stipendiet ska användas i bolaget

Vad ingår i mentorskapet?

Vinnaren får:

 • ett mentorskap under 12 månader
 • två timmars rådgivning i månaden med Kristina Lindhe
 • ett utvecklingsbidrag på 75.000 SEK

Hur ser processen ut?

Ansökningsperioden är mellan 8 mars - 8 maj 2022. Därefter sker en överläggning med Kristina Lindhe och de återstående jurymedlemmarna som kommer att bedöma ansökningarna och utse en vinnare.

 • 8 mars 2022 - ansökan öppen för berättigade sökande
 • 8 maj 2022 - sista ansökningsdag
 • 9-30 maj 2022 – Jury överläggning
 • 31 maj 2022 - mottagaren kommer att informeras
 • 15 juni 2022  - vinnaren kommer att tillkännages och kommer att få utvecklingsbidraget under ett event.
 • 16 juni 2022 - mentorskap med Kristina Lindhe börjar
 • 16 juni 2023 - mentorskap med Kristina Lindhe avslutas

Kontakt

Om du har några frågor om mentorprogrammet, vänligen kontakta följande personer:

Matilda Tuovinen, PR coordinator, Lexington Company
Telefon: 08 – 545 558 00
E-mail: matilda.tuovinen@lexingtoncompany.com